IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Программа постоянного профессионального формирования

 

_____________________________

Plan educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii pentru anul 2020

Plan