IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

The Programme of Continuous Professional Forming

 

PROGRAMUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE A MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR PENTRU ANUL 2021

_________________________________

Plan educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii pentru anul 2020

Plan