IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Activitate Ştiinţifică şi inovaţională

Tematica ştiinţifică:

    Elaborarea metodelor de diagnostic precoce al tuberculozei multidrogrezistente şi extinse (XDR), perfecţionarea şi ajustarea la condiţiile epidemiologice actuale a schemelor individualizate de tratament al tuberculozei rezistente.
    Evaluarea aspectelor cauzale şi de management al abandonurilor tratamentului antituberculos.
    Studierea particularităţilor clinico-evolutive ale pneumoniilor comunitare şi perfecţionarea criteriilor de expertiză medico-socială a bolnavilor cu patologie bronhoobstructivă cronică.