IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Contacte

 
 
Adresa pentru contact:
str. 13, C. Vârnav
MD 2025, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 57 22 00
fax: (+373 22) 57 22 05
e-mail: ifp@ms.md
 
Purtător de cuvânt: Condrațchi Diana, Departamentul de Coordonare a PNCT (+373 22) 572 237