IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Programul Formării Profesionale Continue

Plan educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii pentru anul 2020

Plan 

______________________________________________

Deplasări de serviciu efectuate în perioada 2017, 2018 și ianuarie-septembrie 2019

Informație