IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Rezultate

Acreditarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" http://www.cnaa.md/institutions/imspifp/

Au fost elaborate şi implementate regimuri de tratament a tuberculozei pulmonare multidrogrezistente (TB MDR) care au contribuit la micşorarea duratei tratamentului cu majorarea numărului de bolnavi trataţi.
Elaborarea şi implementarea metodei pentru prevenirea suprainfecţiei probelor la testarea sensibilităţii M. tuberculosis şi a algoritmului de diagnostic microbiologic a contribuit la îmbunătăţirea calităţii diagnosticului de laborator al TB MDR şi accelerarea testării sensibilităţii, care au avut un rol important în creşterea eficienţei tratamentului TB MDR.
S-au determinat cauzele care contribuie la formarea contingentelor de bolnavi cu forme cronice de tuberculoză şi propuse acţiuni întru prevenirea dezvoltării formelor cronice de tuberculoză.
S-a elaborat tehnologie curativă a pleureziilor exudativetuberculoase, care include administrarea preparatelor corticoizi şi chimioterapice endolimfatic regional, stimulărea osmotică a drenului limfatic. Variantele tehnologice propuse accelerează stoparea exudaţiei în cavitatea pleurală.
S-au perfecţionat criteriile medicale de bază care determină capacitatea de muncă a bolnavilor cu astm bronşic cu aprecierea gradului de reducere a vitalităţii, care vor permite stabilirea indicaţiilor pentru ajutor şi protecţie socială, ceea ce va contribui la ameliorarea calităţii vieţii acestora.
Au fost elaborate metode de cercetare a reacţiilor adverse la bolnavii cu astm bronşic şi tuberculoza pulmonară:metoda de determinare a reacţiilor de adaptare a organismului după leucoformulă, care este simplă şi permite obţinerea informaţiei în baza datelor formulei leucocitare despre starea reacţiilor imune de adaptare a organismului; şi metodă de apreciere a indexului leucocitar al alergiei, care facilitează selectarea pacienţilor cu stare alergică preclinică pentru examinare detaliată.