IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Avize

AVIZ

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe medicale

Susținerea tezei de doctor în științe medicale "PARTICULARITĂȚILE MORTALITĂȚII PRIN TUBERCULOZĂ LA ETAPA ACTUALĂ", pretendent Popa Vasile,  va avea loc la 25.01.2019, ora 14.00 în ședința Consiliului științific specializat D 321.07-15 din cadrul IP Universitatea de stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, sala de conferințe 205, str. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. 165, MD-2004, mun. Chișinău.

Conducător științific:
USTIAN Aurelia dr. șt. med., conferențiar universitar
Consultant științific:
HAIDARLÎ Ion dr. hab. șt. med., conferențiar cercetător
Referenți oficiali:
MIHĂESCU Traian, doctor în medicină, profesor universitar
SAIN Dmitri, dr. hab. șt. med., profesor cercetător

 

AVIZ 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale
Data 05.07.2018 Ora 14.00
Local:
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, str. Constantin Vârnav 13, sala de conferinţe, et. I.

Pretendent: MALIC Alina
Conducător ştiinţific: USTIAN Aurelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
Consultant științific: CRUDU Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Tema tezei „Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependență de sensibilitatea micobacteriilor”
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie

Consiliul Știinţific Specializat D 54.321.07-06 

1. Matcovschi Sergiu – președinte, dr. hab. în șt. med., prof. univ.
2. Tudor Elena, secretar științific, dr.în șt. med., conf. cercet.
3. Djugostran Valeriu, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
4. Ghinda Serghei, dr. în șt. med., conf. univ.
5. Haidarlî Ion, dr. hab. în șt. med., prof. univ
6. Moscovciuc Anna, dr. în şt. med., conf. cercet.
7. Țîbîrnă Ion, dr. în șt. med.,

Referenții oficiali:
1. Sain Dmitri, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
2. Rîvneac Lidia, dr. în şt. med., conf. cercet.

[Decizia CC ANACEC nr. 7 din 11.05.2018]
 

 

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

Data 03.07.2018 Ora 14.00
Local:
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, str. Constantin Vârnav 13, sala de conferinţe, et. I.


Pretendent: BROCOVSCHII Victoria
Conducător ştiinţific: BOTNARU Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Tema tezei „Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldova”
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie

Consiliul Știinţific Specializat D 54.321.07-07 

1. Iavorschi Constantin – președinte, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
2. Tudor Elena, secretar științific, dr.în șt. med., conf. cercet.
3. Pisarenco Serghei, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
4. Ţernă Eudochia, dr. în șt. med., conf. univ.
5. Sciuca Svetlana, dr. hab. în șt. med., prof. univ
6. Sain Dmitri, dr. hab. în șt. med., prof. cercet.
7. David Aliona, dr. în șt. med.,

Referenții oficiali:
1. Matcovschi Sergiu, dr. hab. în şt. med., prof. univ.
2. Moscovciuc Anna, dr. în şt. med., conf. cercet.

[Decizia CC ANACEC nr. 7 din 11.05.2018]

 

A V I Z

Situația economico-financiară a IMSP IFP "Chiril Draganiuc" la situația din 30 iunie 2017 (6 luni 2017)

 
 
A V I Z
 

Se anunță desfășurarea seminarului zonal cu genericul: “Analiza situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova a.2016 și 5 luni 2017”.

Data: 13 iunie 2017 

Locul desfășurării: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, etajul 1, sala de Conferințe

Agenda seminarului zonal

 
 
A V I Z
 
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
 
Data: 14 iunie 2017 Ora: 14.00
 
Local: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", et 1, sala de Conferințe
 
Specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie 
 
Tema tezei: "Particularităţile clinico–paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS"
 
Pretendent: Caraiani Olga
 
Conducător științific:
Iavorschi Constantin        doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător
 
Consultant științific:
Ghinda Serghei                 doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
 
Consiliul ştiinţific specializat: D 54.321.07-05
 
Componența Consiliului Științific Specializat:
Sain Dmitri                   președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Tudor Elena                  secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Matcovschi Sergiu        doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Pisarenco Serghei        doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Djugostran Valeriu       doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător
Moscovciuc Ana            doctor în științe medicale, conferențiar cercetător
Privalov Elena               doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
 
 
Referenți oficiali:
Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător
Bodrug Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar