IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Proiecte cercetare / inovare

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia strategică: Sănătate şi biomedicină

 Cifrul temei  Denumirea proiectului  Termenul realizării proiectului  Conducătorul proiectului, gradul şi titlul ştiinţific
 15.817.04.26A  Analiza complexă multifactorială a situaţiei epidemiologice în teritoriile cu nivel diferit a incidenţei tuberculozei.  01.2015 - 12.2018  C. Iavorschi, dr. hab. în medicină, prof. cercetător
 15.817.04.28A  Aspecte de diagnostic şi management al tratamentului tuberculozei cu rezistenţă extinsă (XDR şi XXDR).  01.2015 - 12.2018  D. Sain, dr. hab. în medicină, conf. cercetător
 15.817.04.24A  Studierea eficacităţii administrării endolimfatice indirecte a preparatului Rifonat în tratamentul tuberculozei pulmonare.  01.2015 - 12.2018  V. Djugostran, dr. hab. în medicină, conf. cercetător
 15.817.04.27A  Optimizarea diagnosticului rapid al cazurilor de tuberculoză rezistentă prin perfecționarea metodelor de testare a sensibilității  01.2015 - 12.2018  V. Crudu, dr. în medicină, conf. cercetător
 15.817.04.23A  Particularităţile  imune  ale  bolnavilor  de  tuberculoză pulmonară  cu  rezistenţă  primară  şi secundară  01.2015 - 12.2018  S. Ghinda, dr. hab. în medicină, prof. cercetător
 15.817.04.29A  Aspecte medico-sociale, microbiologice și imunogenetice a tuberculozei dezvoltate în focar.  01.2015 - 12.2018  E. Tudor, dr. în medicină, conf. cercetător
15.817.04.25A  Aspectele clinice şi patogenice de diagnostic și tratament ale hipertensiunii pulmonare în cadrul bronhopneumopatiei obstructive cronice.  01.2015 - 12.2018  S. Pisarenco, dr. hab. în medicină, conf. universitar