IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Laboratorul Imunologie şi Alergologie

Şef de laborator:
Ghinda Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător

Direcţia stiinţifică:
Imunologia şi imunodiagnostica tuberculozei, bolilor pulmonare nespecifice, imunomodularea şi imunocorecţia, crearea şi investigarea remediilor cu proprietăţi imunomodulatoare.

Servicii prestate
  • Investigarea complexă a reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale.
  • Investigarea influenţei remediilor cu proprietăţi imunomodulatoare şi alte remedii asupra reactivitatăţii imunologice şi rezistenţei naturale.
  • Imunodiagnostica specifică a deregrărilor reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale.