IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Laboratorul Limfologie

Şef de laborator:
Valeriu Djugostran, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător

Direcţia ştiinţifică:
Elaborarea metodelor noi de tratament prin acțiunea asupra sistemului limfatic şi normalizarea funcţiilor acestui sistem. Medicina eferentă (hemosorbţia, plasmafereza, enterosorbţia); Metodele de dezintoxicare (inclusiv detoxicarea electrochimică). Medicina cuantică (iradierea sângelui cu raze ultraviolete, laser). Reabilitarea bioenergetică.