IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
 • Romanian
 • English
 • Russian

Secţia Anatomie Patologică

Şef de secţie:
Ion Haidarlî, doctor habilitat în medicină, membru corespondent al AȘMM.

Profilul secţiei:

 • estimarea caracteristicilor morfologice ale inflamaţiei specifice şi nespecifice în diferite aparate şi sisteme anatomice;
 • evaluarea reacţiilor tisulare şi remodelărilor interstiţiului pulmonar în diferite faze ale inflamaţiei tuberculoase, caracteristicilor morfologice ale procesului de resorbţie şi cicatrizare a leziunilor tuberculoase, nivelului de implicare a ţesutului conjunctiv în vindecarea leziunilor tuberculoase şi gradului de fibrozare;
 • determinarea criteriilor morfologice de diagnostic diferenţial al remodelărilor fibroase, caracterului şi răspândirii fibrozei pulmonare în funcţie de forma tuberculozei, vechimea bolii, particularităţile terapiei antituberculoase;
 • evaluarea particularităţilor patogeniei şi procesului de fibrozare în tuberculoza pulmonară, caracterizarea deceselor prin tuberculoză, structurii clinico-morfologice a tuberculozei;
 • stabilirea frecvenţei şi proporţiei diferitor forme de tuberculoză în decesele prin alte boli şi cauze,
 • stabilirea cauzelor imediate ale deceselor prin şi prin alte boli şi cauze;
 • stabilirea frecvenţei tuberculozei depistată tardiv şi postmortem.
 • investigaţii histologice, histochimice, biochimice, morfometrie;
 • microscopie cu luminescenţă şi electronică;
 • analiza statistică a indicatorilor epidemiometrici ai tuberculozei.