IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Farmacia

Farmacist diriginte:
Lavric Virginia

Distribuirea medicamentelor antituberculoase în secţiile institutului şi republică. Informează sistematic medicii despre asortimentul disponibil în farmacie.