IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Departamentul de coordonare a PNRT

Şef departament:
Vilc Valentina, master în managementul sănătății publice, ftiziopneumolog, categorie superioară

Activitatea secţiei prevede următoarele acţiuni: planificarea şi coordonarea asistenţei metodice şi consultative către instituţiile medicale din raioanele şi oraşele republicii, analiza activităţii serviciului ftiziopneumologie din Republica Moldova, analiza activităţii Institutului.
Colaboratorii secţiei participă activ la implementarea în Republica Moldova a programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei, program coordonat de O.M.S.