IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
 • Romanian
 • English
 • Russian

Laboratorul Naţional de Referinţă

Şef de laborator:
Crudu Valeriu, dr. în șt. med., conf., cercetător

Profilul laboratorului:

 • Examene microscopice pentru depistarea MBT din produse patologice – microscopia simpla, microscopia fluorescenta.
 • Însămânţări pe medii nutritive solide pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis.
 • Însămânţări pe medii nutritive lichide pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Identificarea culturilor izolate de micobacterii.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 1.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 2.
 • Testarea sensibilităţii M.tuberculosis către preparatele antituberculoase de linia 1 prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Tipizarea tulpinilor de micobacterii nontuberculoase.
 • Evidenţierea si studierea formelor L-micobacteriene.
 • Investigaţii bacteriologice pentru izolarea florei nespecifice şi determinarea agentului patogen cu aprecierea sensibilităţii.
 • Investigaţii bacteriologice pentru depistarea florei fungice.
 • Testare a sensibilităţii M.tuberculosis pron metodă molecular genetică "Genotip ® MTBDR plus" Hain.