IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Contacte

 
 
Adresa pentru contact:
str. 13, C. Vârnav
MD 2025, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 57 22 00
fax: (+373 22) 57 22 05
 
Date de contact cu privire la starea pacientului internat/externat
Secția de Internare nr. tel.: (+373 22) 57 23 01    24/24
 
Secții. Interval oră: 09:00-15:00
Consultativă/Registratura nr. tel.: (+373 22) 57 22-70 
Ftiziopneumologie nr. tel.: (+373 22) 57 23-19
Ftizioplogie 1 nr. tel.: (+373 22) 57 23-08
Ftiziologie 2 nr. tel.: (+373 22) 57 23-30
MDR 1 nr. tel.: (+373 22) 57 23-25
MDR 2 nr. tel.: (+373 237) 46 400
Anesteziologie și reanimatologie  nr. tel.: (+373 22) 57 23-03 24/24
 
Serviciul Resurse umane nr. tel.: (+373 22) 57 22-25
Contabilitate nr. tel.: (+373 22) 57 22-20