IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Structuri clinice

În cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” funcţionează 6 secţii clinice cu 315 paturi şi 8 secţii şi laboratoare paraclinice dotate cu utilaj medical modern: Secţia Consultativă, Secţia Ftiziologie I, Secţia Ftiziologie II, Secţia Ftiziopneumologie, Secția ATI, Secţia Multidrogrezistentă 1 și 2, Structura de Management al Calității serviciilor medicale, Serviciul Medicină fizică, Serviciul Diagnostic, Laboratorul Diagnostică medicală, Laboratorul Naţional de Referinţă, Laboratorul de Referință, Secţia Anatomie patologică, Departamentul Coordonare PNRT, Farmacia.