IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Contact

 

 

str. 13, C. Vârnav
MD 2025, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 57 22 13
fax: (+373 22) 57 22 05