IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ion HAIDARLÎ la 80 de ani

 

Născut la 03 mai 1937 în s. Roșița, Cahul. A absolvit Facultatea curativă (1955–1961) și doctorantura (1963-1967), Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău.
 
Activează în calitate de patomorfolog la Institutul de Tuberculoză (1961-1968), șef al Laboratorului Morfopatologie (1968-1974), cercetător științific superior, șef ad-interim al Laborar
orului Morfopatologie (1974-1991), șef adjunct al clinicii de Ftiziatrie şi Pneumologie în cadrul Institutului de Cercetări Stiinţifice în Medicina Preventivă (1991-1997), secretar științific la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (1997-2005). Din 2005 activează în funcție de cercetător științific, coordonator în secția științifică ”Diagnosticul și tratamentul tuberculozei”.
Întreprinde cercetări în domeniul estimării caracteristicilor morfologice a inflamaţiei specifice şi nespecifice în diferite aparate şi sisteme anatomice, în evaluarea reacţiilor tisulare şi remodelărilor interstiţiului pulmonar în diferite faze ale inflamaţiei tuberculoase, caracteristicilor morfologice a procesului de resorbţie şi cicatrizare a leziunilor tuberculoase, nivelului de implicare a ţesutului conjunctiv în vindecarea leziunilor tuberculoase şi gradului de fibrozare, în determinarea criteriilor morfologice de diagnostic diferenţial al remodelărilor fibroase, caracterului şi răspândirii fibrozei pulmonare în funcţie de forma tuberculozei, vechimea bolii, particularităţile terapiei antituberculoase, în evaluarea particularităţilor patogeniei şi procesului de fibrozare în tuberculoza pulmonară, caracterizarea deceselor prin tuberculoză, structurii clinico-morfologice a tuberculozei, stabilirea frecvenţei şi proporţiei diferitor forme de tuberculoză în decesele prin alte boli şi cauze, stabilirea cauzelor imediate ale deceselor prin tuberculoză şi prin alte boli şi cauze, stabilirea frecvenţei tuberculozei depistată tardiv şi postmortem.
A elaborat următoarele concepţii ştiinţifice: “Depistarea şi identificarea fibrozelor în tuberculoza pulmonară prin metode morfohistochimice”, recunoscută şi implementată în activitatea prosecturii spitalului de tuberculoză nr. 8 a Direcţiei sanitare or. Leningrad (foaie decupabilă din 03.IX.1984); “Histogenetic şi după localizare în vindecarea leziunilor tuberculoase se formează două tipuri de ţesut fibros – posttuberculos şi metatuberculos, care nu sunt identice după morfologia fibrelor colagene”, recunoscută şi aprobată în 22 iunie 1989 de Consiliul specializat D.088.13.01 de pe lângă Institutul de Medicină “A. A. Bogomoleţ” din Kiev; “Clasificaţia pneumofibrozelor în tuberculoza pulmonară, care reflectă histopatogenia, topografia şi gradul de răspândire”, “Influenţa diferitor factori asupra formării pneumofibrozelor în tuberculoza pulmonară”, implementată în procesul didactic de Catedra de anatomie patologică, Institutul de medicină din Voroşilovgrad; “Particularităţile histogenezei pneumofibrozei în condiţiile actuale de terapie antituberculoasă”, „Varietăţile modificărilor fibroase posttuberculoase şi metatuberculoase în plămâni”, implementată în procesul didactic de Catedra de Pneumoftiziologie, USMF „N. Testemițanu” din Chişinău.
 
A publicat circa 258 de lucrari științifice, inclusiv o monografie, 5 îndrumări metodice; 134 articole dintre care 35 - în reviste internaționale. A elaborat 10 metode ştiinţifice şi dispozitive. A pregătit 4 doctori în domeniul medicinii. A participat la conferințe și congrese științifice naționale și internaționale.

Este decorat cu insigna „Eminent al Ocrotirii Sănătății”, medalia „Gloria Muncii” şi ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”.
 
Cu urări de sănătate,
Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Societatea de Ftiziopneumologie din R.Moldova