IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Domnul Constantin IAVORSCHI, la onorabilul jubileu de 70 ani

La 15.03.2021, dnul Constantin Iavorschi, dr. hab. în șt. med., prof. cercet., academician al AȘMM, a rotunjit frumoasa şi onorabila vârstă de 70 de ani de la naștere și 47 de ani de activitate în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
În perioada 1967–1973 a absolvit facultatea pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău, internatura (1973-1974), doctorantura (1988-1991), Institutul Central de Tuberculoză or. Moscova.
Dl Constantin Iavorschi este un savant şi un specialist bine cunoscut în contextul medicinii moldave, în general, şi al ftiziopneumologiei în special. În anul 1983, susține teză de doctor în științe medicale cu tema: „Caracteristica clinico-radiologică, observaţiile de dispensar asupra copiilor şi adolescenţilor cu intoxicaţie tuberculoasă” și în 1991 teza de doctor habilitat în științe medicale, în care a fost studiate particularuitățile de depistare timpurie, decurgerii tratamentului formelor distructive ale tuberculozei la copii, diagnosticul diferenţial cu distrucţie în plămânii de etiologie netuberculoasă. Din anul 1974 activează în cadrul institutului, dintre care, timp de 20 de ani dumnealui a fost în funcție de director adjunct al compartimentului ştiinţă al institutului. Numele dumnealui a devenit cunoscut nu numai în comunitatea medicală, dar şi în rândurile savanţilor medici din republică și de peste hotare. A fost conducător a 5 teme de doctor în medicină şi una de doctor habilitat în medicină. A publicat 319 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii. Activitatea sa ştiinţifică, este orientarea permanentă către problemele actuale ale ramurii, cu descoperirea şi aplicarea noilor forme metodice de rezolvare a lor, militând continuu pentru introducerea operativă a rezultatelor cercetării. Este autorul a mai multor recomandări de certă valoare în chimioterapie a tuberculozei, în special a celor ce vizează formele distructive de tuberculoză la copii; depistarea factorilor şi formarea grupelor de risc, studierea dinamicii contingentelor evidenței de dispensar şi elaborarea formelor noi de control epidemiologic al tuberculozei, recuperarea medico-socială a bolnavilor de tuberculoză pulmonară în condiţiile realizării strategiei DOTS, optimizarea măsurilor antiepidemice în focarele de tuberculoză. Contribuie la dezvoltarea cadrelor științifice, inclusiv a medicilor ftiziopneumologi, studenților și rezidenților din cadrul USMF “Nicolae Testemițanu”, fiind în funcție de șef catedră Pneumoftiziologie.
Programele actuale de luptă cu tuberculoza la copii, elaborate sub egida profesorului Constantin Iavorschi, contribuie la micşorarea incidenţei tuberculozei la copii, ameliorarea structurii formelor clinice.
Rezultatele relevate în procesul de cercetare în sferei științei și inovării au fost menționate cu Medalie jubiliara “60 de ani la fondarea primelor instituții academice din Republica Moldova”; Medalia „Nicolae Testemițanu”; Diplomă pentru rezultate în cercetare, în organizarea științei și cu prilejul consemnării a 66 de ani de la fondarea primelor instituții academice de cercetare din Republica Moldova.
În paralel cu activitatea științifică, dl Profesor Constantin Iavorschi, prestează și un volum de muncă practică, consultă copii din intreaga republica. Prin felul dumnealui de a fi, și a acționa în domeniu, este mereu conștient că se află pe prima linie a frontului de luptă pentru sănătatea copiilor.

Cu acet frumos prilej Va exprimăm recunoştință pentru devotamentul, capacitățile şi calitățile profesionale. Vă urăm mulți ani cu sănătate, prosperitate, noi realizări în activitatea profesională!

Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Societatea de Ftiziopneumologie din R.Moldova