IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Сonferință științifico-practică cu participare internațională

 La 24 martie 2021 s-a desfășurat, în format on-line, Сonferința științifico-practică cu participare internațională consacrată Zilei Mondiale a Tuberculozei cu genericul ”Aspecte moderne ale prestării serviciilor în domeniul tuberculozei în perioada pandemiei COVID-19”. Dna Sofia Alexandru, director, IFP “Chiril Draganiuc” a deschis și a prezidat ședința. Cu cuvînt de salut au luat Tatiana Zatîc secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Lucica Ditiu director executiv al parteneriatului Stop TB, Oxana Rucșineanu AO SMIT, director executiv, Askar Yedilbayev Biroul regional al OMS pentru Europa, Alexandru Voloc Organizaţia Mondială a Sănătăţii în Republica Moldova, Nicolae Jelamschi IP „UCIMP” director executiv, Stela BivolCentrul pentru Politici și Analize în Sănătate, director. În cadrul Conferinței Askar Yedilbayev a prezentat informație cu privire la mecanismele de îmbunătățire a eficacității tratamentului TB DR prin introducerea regimurilor de tratament non injectabile în lumina recomandărilor OMS 2020. Giorgi Kuchukhidze, Biroul regional al OMS pentru Europa, a informat cu privire la tratamentul tuberculozei cu suport video în timpul pandemiei COVID-19. Cu privire la Situația epidemiologică a tuberculozei în Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19 a informat dna Valentina Vilc Coordonatorul PNRT, R. Moldova. În cadrul conferinței s-a relatat cu privire la activitatea științifică realizată în domeniul tuberculozei în Republica Moldova prezentată de către Elena Tudor, dr. în șt. med., conf. cercetător și dl Andrei Gabrielian, Institutul naţional pentru alergii şi boli infecţioase, SUA, a desfășurat informația referitor la colaborarea internațională pentru studierea tuberculozei prin schimb și analiză de date - TB Portals platforma. Președintele AO AFI, Lilian Severin a prezentat activitatea întreprinsă întru eliminarea barierelor în calea diagnosticării precoce a tuberculozei și cu privire la sprijinirea tratamentului în contextul pandemiei COVID-19 în rândul celor mai vulnerabile populații cu ajutorul ONG-urilor din Republica Moldova. Dna Stela Bivol, directorulCentrului pentru Politici și Analize în Sănătate a înceract să răspundă la întrebarea cum să revenim pe drumul răspunsului ambițios și eficient la tubrculoză în anul 2021 pe timp de COVID-19. Dl Prof C. Iavorschi a accentuat importanța activităților realizate și aportul acestora în a pune capăt tuberculozei.