IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

7 Aprilie 2021 - Ziua Mondială a Sănătății

“Să construim o lume mai echitabilă și mai sănătoasă pentru toți”
OMS se angajează să se asigure că toată lumea, oriunde, poate benefcia de dreptul la o sănătate bună.
COVID-19 a lovit din greu toate țările, dar impactul său a fost cel mai dur asupra comunităților care erau deja vulnerabile. Aceste grupuri sunt mai expuse bolii, sunt mai puțin susceptibile de a avea acces la servicii de îngrijire a sănătății de calitate și sunt mai susceptibile de a experimenta consecințe adverse ca urmare a măsurilor puse în aplicare pentru a reduce pandemia.
Aceste inechități nu sunt noi. Chiar dacă lumea a cunoscut îmbunătățiri ale nivelurilor medii de sănătate și speranță de viață și reduceri ale mortalității premature, aceste câștiguri nu au fost împărțite în mod egal între diferitele secțiuni ale societății din și între națiuni. De asemenea, diferențele sunt observate la fiecare vârstă, de la primii ani până la sfârșitul vieții.
Acest lucru este nedrept, dar este prevenibil. De aceea, facem apel la lideri să se asigure că toată lumea are condiții de viață și de muncă favorabile sănătății. În același timp, îndemnăm liderii să monitorizeze inechitățile în materie de sănătate și să se asigure că toți oamenii pot accesa servicii de sănătate de calitate atunci când și unde au nevoie de ele.
Dovezile sunt clare: a oferi atât fetelor, cât și băieților un început la fel de bun în viață și abordarea sănătății pe tot parcursul vieții este esențială pentru bunăstarea, dezvoltarea, durabilitatea și reziliența societății actuale și pentru generațiile viitoare.
Mesaje cheie:
1. Să ne alăturăm campaniei pentru o lume mai dreaptă și mai sănătoasă
• Lumea noastră este una inegală, în care unii oameni sunt capabili să ducă o viață mai sănătoasă și să aibă un acces mai bun la serviciile de sănătate decât altele în totalitate datorită condițiilor în care se nasc, cresc, trăiesc, muncesc și îmbătrânesc. Acest lucru este nedrept și poate fi prevenit.
• Facem apel la lideri să monitorizeze inegalitățile în materie de sănătate și să abordeze cauzele lor fundamentale pentru a se asigura că toată lumea are acces la condițiile de viață și de muncă care sunt favorabile unei sănătăți bune.
• Îi îndemnăm pe lideri să se asigure că toți oamenii pot accesa servicii de sănătate de calitate atunci când și unde au nevoie de ei.
2. Să lucrăm împreună pentru a pune capăt inechităților în materie de sănătate
• Cu toții avem un rol în identificarea și abordarea cauzelor profunde ale inegalităților în sănătate. Vom avea cel mai mare impact atunci când guvernele și comunitățile lucrează împreună.
• Inegalitățile de sănătate duc la suferințe inutile, boli care pot fi prevenite, dizabilități și moarte prematură. Ele exacerbează dezavantajele existente și dăunează societăților și economiilor noastre
3. Să susținem sănătatea tuturor: nimeni nu este în siguranță până când toată lumea nu este în siguranță
• Solicităm mai multe investiții în asistența medicală primară pentru a obține sănătatea tuturor. COVID-19 a evidențiat modul în care inechitățile preexistente au pus comunitățile deja vulnerabile într-un risc și mai mare. Sănătatea pentru toți este esențială pentru a face față provocărilor de astăzi și pentru a construi rezistența de mâine. Abordarea cauzelor profunde ale inechităților, investițiile în comunități și adoptarea măsurilor adecvate de sănătate publică sunt cruciale.
• Există o nevoie urgentă de a proteja, testa și trata întreaga populație a lumii: numai atunci când se întâmplă acest lucru putem pune capăt pandemiei. Pe lângă asigurarea unei aprovizionări corecte de vaccinuri, teste și tratamente, trebuie să consolidăm sistemele de sănătate pentru a le furniza. O forță de muncă puternică în domeniul sănătății și asistența medicală primară sunt esențiale pentru a se asigura că oamenii pot primi servicii când și unde au nevoie de ei, cât mai aproape de casele lor.