IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Marcarea Zilei Internaționale a Asistenților Medicali – 12 mai

La data de 12 mai 2021, asistenții medicali din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” au participat la conferința cu genericul ”Asistenții medicali: O voce care conduce – o viziune pentru asistența medicală în viitor”, organizată de Asociația de Nursing din Republica Moldova cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Asistenților Medicali. Conferința a fost deschisă de către Dna Tatiana Zatîc, Secretar de Stat al MSMPS, Dnul Igor Pokanevych, șeful Oficiului OMS în RM, Dl Aurel Popovici, Președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, Prof. Olga Cernețchi, prim pro-rector USMF ”Nicolae Testemitanu”, Dna Ala Manolache, directorul CEMF ”Raisa Pacalo” și Dna Valentina Sarkisova, Președintele Forumului European al Asociațiilor Naționale de Nursing și Moașe, Președinte al Asociației de Nursing din Rusia. În cadrul Conferinței s-a discutat cu privire la rolul asistenților medicali și a moașelor în trasarea direcțiilor politice de sănătate întru îmbunătățirea calității asistenței medicale în viitor, cu privire la educația medicală continuă pentru a asigura o acordare calitativă a asistenței medicale și promovarea sănătății ca valoare principală a societății.
Conferința a finalizat cu Gala Premiilor: premii, diplome și trofee acordate din partea Guvernului RM, Parlamentului RM, MSMPS, Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, Asociația de Nursing din Republica Moldova, Centrul PAS, Clubul Rotary Chișinău pentru devotamentul şi efortul continuu ale asistenților medicali și a moașelor, care reuşesc, în pofida pandemiei COVID-19, să-şi îndeplinească nobila misiune asumată.