IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Curs de instruire “Sănătatea migranților și tuberculoza cu focus pe gender”

Astăzi, 08 Iunie 2021, Misiunea OIM în Moldova în coordonare cu Programul Național de Răspuns la Tuberculoză și Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, organizat cel de-al doilea din patru cursuri de Instruire a Formatorilor (TOT) pentru ftiziopneumologi și furnizori de servicii în sănătate privind problemele de sănătate ale migranților. La acest curs au luat parte 35 de participanți. Obiectivul cursului de instruire este fortificarea capacităților personalului medical implicat în diagnosticul și tratamentul tuberculozei privind sănătatea migranților și tuberculoza cu focus pe gender.
Proiectul respectiv, pe o durată 24 de luni, își propune să instituie o bună guvernanță a sănătății populației mobile în Republica Moldova, prin dezvoltarea de politici eficiente centrate pe migranți, bazate pe dovezi, și prin integrarea intervențiilor tuberculozei focusate pe sensibilizarea dimensiiunii de gen integrate în Programul Național de Răspuns la Tuberculoză, contribuind la suportul migranților afectați de TB și a familiilor acestora.
Sursa: Misiunea OIM în Moldova.