IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Curs de instruire ,,Tratamentul video-asistat al tuberculozei”

În perioada iunie-iulie se desfășoară cursul de instruire pentru ftiziopneumologi, asistenți medicali și reprezenți ONG cu genericul ,,Tratamentul video-asistat al tuberculozei (VST)” (Dispoziția MSMPS nr. 414-d din 01.06.2021). Cursul a dat start la data de 10 iunie 2021 și a fost deschis de către Dna Valentina Vilc, vicedirector Management și Strategii, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Coordonator PNRT, Dna Cristina Celan, Centrul PAS, Dna Svetlana Doltu, AFI. Tratamentul tuberculozei video-asistat, este o soluție inovativă cu privire la promovarea îngrijirii calitative a tuberculozei, centrată pe necesitățile persoanelor, măsuri prevăzute în planul de lucru al Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anii 2021-2025. În cadrul cursului a fost relatată practica internațională și experiența implementării a VST în Republica Moldova, organzarea, structura sistemului, crearea conturilor de utilizator pentru personalul medical și pacient, inclusiv și exerciții practice.