IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

A trecut în neființă Dr. Conf. Valentina Bolotnicova

La 29 iulie 2022 a trecut în viața cea veșnică Valentina Bolotnicova, dr. în șt. med., conf. cercetător care și-a dedicat toată viața cauzei nobile de cercetător și ftiziopneumolog.
Dr. Conf. Valentina Bolotnicova după absolvirea școlii medii din or. Krasnodar, a urmat facultatea de Medicină Generală, apoi doctorantura la Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice în Tuberculoză din Moscova și în anul 1978 susţine teza de doctor în științe medicale, după care activat în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”
Pe parcursul activității sale științifice, a studiat diverse aspecte ale tuberulozei la copil și adult, imunoprofilaxie. A studiat grupele cu risc ftizic sporit, dinamica contingentelor de dispensar, recuperarea medico-socială a bolnavilor de tuberculoză, lucrul în focarele de tuberculoză, problemele depistării tardive a tuberculozei și alte aspecte.
A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice în ftiziopneumologie, prezentate în lucrări și manifestări științifice din țară și de peste hotare. Dr. Conf. Valentina Bolotnicova a efectuat și activități clinice prin consultarea copiilor din toate teritoriile Republicii.
Prin felul de a fi şi acţiona în domeniu, Dr. Conf. Valentina Bolotnicova, a fost mereu conştientă că se află pe prima linie a frontului de luptă pentru sănătatea poporului.

Exprimâm sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune rudelor, prietenilor, colegilor cu trecerea în eternitate a D. Conf. Valentina Bolotnicova.
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Funerariile vor avea loc la cimitirul Sfântul Lazăr, Biserica ”Învierea Domnului”Chișinău (str. Doina 189), la data de 01.08.2022, ora 12.00.


Cu adâncă îndurerare,
Colectivul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
Societatea de Ftiziopneumologie din R. Moldova