IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

La 10 noiembrie 2022, se marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, începînd cu anul 2001, stabilită de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1083 din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării Ziua științei”.
Evenimentul are scopul de a evidenţia rolul primordial al științei în dezvoltarea durabilă a întregii societăți, a crește interesul populației față de cercetările și descoperirile științifice, a aprecia efortul depus de fiecare cercetător la dezvoltarea domeniilor științei și inovării.